COL·LECCIÓ DE XAPES PENDENTS D'IDENTIFICAR

PENDENTS
   
 
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
         
22 23