ANDORRA
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2015
2016
1