-
ANDORRA
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2015
2016
2017
2018
2019
2
2
1
0,50
0,50
0,20
0,05
0,02
0,02
0,01
0,01