ESTÒNIA
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2011
2015
2017
1
0,50
0,20
0,10
0,05
0,02
0,01