GRÈCIA
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2
2 S
1
1
1
1
1

S
0,50
0,50

F
0,20

E
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

F
0,05
0,05
0,05

F

F
0,01

F

2004
2007

2

2