IRLANDA
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 
2
2
2
2
 
1
 
0,50
0,50
0,50
0,50
 
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
 
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
 
0,05
0,05
0,05
 
0,02
0,02
0,02
 
0,01
0,01
 
2007

2