SAN MARINO
Falta a la colecció
No circula. Només en estoig oficial

2 €
2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011