COL·LECCIÓ DE PLAQUES DE CAVA. (R1)

ROSA MARIA TORRES .
         
CPC
     
RTB 302 a
RTB 309
RTB 310
RTB 311
RTB 312
RTB 313
RTB 314
     
ROSA MARIA TORRES (P).
       
MAR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
               

11

12
               
ROSAE.
           
CPC

                 
RSE 301
                 
ROSELL FORMOSA.
         
CPC
RSF 301
RSF 302
RSF 303
RSF 304
RSF 306
RSF 307
RSF 310
RSF 311
RSF 313
RSF 317
           
RSF 315
RSF 316
RSF 327
RSF 328
           
ROSELL GALLART.
           
CPC
               
RSG 301
RSG 302
               
ROSELL MIR.
         
CPC
RSM 303
RSM 323
RSM 324
RSM 325
RSM 326
RSM 327
RSM 328
RSM 332
RSM 338
RSM 388
         
RSM 342
RSM 369
RSM 376
RSM 389
RSM 384
         
ROSER ROMEU TORNÉ. SERHS.
       
MAR
       
01
02
03
04
05
06
       
ROSER SISÓ.
         
MAR
           
01
02
03
04
           
ROSMAS.
         
CPC
RSS 301
RSS 302
RSS 303
RSS 304
RSS 305
RSS 308
RSS 309
RSS 310
RSS 342
RSS 345
RSS 346
RSS 347
RSS 348
RSS 350
RSS 351
RSS 352
RSS 3553
RSS 354
RSS 358
RSS 355
         
RSS 362
RSS 315
RSS 316
RSS 317
RSS 322
         
ROURA ALELLA.
         
CPC
             
RRA 301
RRA 302
RRA 303
             
ROVELLATS.
         
CPC
RVL 302
RVL 303
RVL 304
RVL 304 C
RVL 311
RVL 312
RVL 313
RVL 314
RVL 315
RVL 319
       
RVL 331 RVL 336 RVL 320 RVL 326 RVL 330 RVL 334        
ROVIRA RIBA.
         
CPC
                 
RVA 301
                 
ROVIRA RIBA.
         
MAR
-
-
   
01
02
03
04
05
06
07
08
   
RUBINAT.
           
CPC
             
RUB 307
RUB 308 RUB 309              
RUIGUT.
           
MAR
                 
01
                 
RUSINÉS.
         
CPC
     
RSN 301
RSN 302
RSN 303
RSN 304
RSN 315
RSN 313
RSN 317