COL·LECCIÓ DE PLAQUES DE CAVA. (V/X/Y/Z)

A - B - C - C1 - C2/CH - D - E - F - G/H/I - J/K - L - M - M1 - N - O - P/Q - R - R1 - S - T/U - Valldosera - Vallformosa - Vallort - Varias - Vell Tribac - Vendrell & Baqués - Ventura Soler - Via de Plata - Victory. Via Mercadera - Vidal i Ferré - Viladellops - Vilajó - Vilamajó - Villa Conchi - Vimont - Vinet - Vinícola de Nules - Vinirza - Vinya de Coll de Bas - Vinya Escudé - Vinya Pau - Vinya Sant Manel - Viña Silvia - Vivas Bou - Vives Ambrós - Vives Molins - Xamfrà - Xamós - Xavier Tous Font - Xebrat - Xènius - Xepitus - Xepitis (P) - Xic d'Alfons - Xic d'Alfons (P) - Zuviria -

VALLDOSERA.
         
CPC
         
VLD 303
VLD 304
VLD 305
VLD 315
VLD 311
         
VALLFORMOSA.
         
CPC
VLL 301
VLL 302
VLL 303
VLL 305
VLL 307
VLL 338
VLL 308
VLL 309
VLL 310
VLL 311
VLL 312
VLL 313
VLL 314
VLL 315
-VLL 316
-VLL 317
-VLL 320
-VLL 321
-VLL 322
-VLL 325
-VLL 331
-VLL 335
-VLL 341
-VLL 318
-VLL 319
-VLL 324
-VLL 326
-VLL 327
-VLL 328
-VLL 329
         
-VLL 330
-VLL 332
-VLL 333
-VLL 339
-VLL 349
         
VALLORT.
           
CPC
                 
VLT 302
                 
VARIAS.
         
CPC
               
VRS 304
VRS 307
               
VELL TRIBAC.
         
MAR
                 
01
                 
VENDRELL & BAQUÉS.
         
MAR
                 
01
                 
VENTURA SOLER.
         
CPC
VNL 201
VNL 302
VNL 304
VNL 305
VNL 306
VNL 308
VNL 309
VNL 310
VNL 312
VNL 313
VNL 314
VNL 316
VNL 317
VNL 318
VNL 319
VNL 320
VNL 322
VNL 323
VNL 324
VNL 326
VNL 333
VNL 339
VNL 345
VNL 349
VNL 359
VNL 361
VNL 362
VNL 363
VNL 364
VNL 365
                 
VNL 366
                 
VIA DE PLATA.
         
CPC
                 
VLP 302
                 
VICTORY.
           
MAR
           
01
02
03
04
           
VIDAL I FERRÉ
         
CPC
                 
VDF 301
                 
VILADELLOPS
         
CPC
                 
VLS 307
                 
VILAJÓ
           
MAR
             
01
02
03
             
VILAMAJÓ.
         
CPC
VLM 302
VLM 311
VLM 312
VLM 314
VLM 315
VLM 316
VLM 317
VLM 319
VLM 322
VLM 323
VILLA CONCHI
         
MAR
         
01
02
03
04 05          
VIMONT
             
MAR
               
01
02
               
VINET
             
MAR
                 
01
               
VINÍCOLA DE NULES
           
CPC
         
VNU 301
VNU 313
VNU 323 VNU 328 VNU 331      
-
-
VINIRZA
           
CPC
                 
VNR 301
                 
VINYA DE COLL DE BAS
         
MAR
                 
01
                 
VINYA ESCUDÉ
           
CPC
               
VNE 301
VNE 305
               
VINYA PAU
           
CPC
                 
VPA 301
               
VINYA SANT MANEL
           
CPC
           
VSM 302
VSM 304
VSM 305
VSM 310
           
VIÑA SILVIA.
         
MAR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
 
11
12
13
14
15
-16
-17
-18
-19
 
VIVAS BOU, J.
         
MAR
               
01
02
               
VIVES AMBRÓS.
         
CPC
         
VVA 301
VVA 305
VVA 312
VVA 315
VVA 318
         
VIVES MOLINS
         
MAR
                 
01
                 
XAMFRÀ .
           
CPC
             
XMF 303
XMF 312
XMF 319
             
XAMÓS.
           
CPC
               
XMS 302
XMS 307
               
XAVIER TOUS FONT.
         
MAR
                 
01
                 
XEBRAT.
           
CPC
                 
XBT 301
                 
XÈNIUS.
           
CPC
               
XNS 301
-
               
XEPITUS.
           
CPC
               
XPT 301
XPT 309
               
XEPITUS (P).
         
MAR
     
01
02
03
04
05
06
07
     
XIC D'ALFONS.
         
CPC
           
XDS 301
XDS 303
XDS 308

XDS 310

           
XIC D'ALFONS (P).
           
MAR
                 
XDS 301
                 
ZUVIRIA.
           
MAR
             
01
02
03