INDEX COL·LECCIÓ DE PLAQUES DE CAVA.

             
  CPC MAR total   PIRULES - PLAQUES DIVERSES total
A 108 59 167   Trobades 81
B 116 49 165   Associacions 27
C 214 48 262   Botigues 35
C1 172 42 214   Celebracions 4
C2/CH 161 25 186   Commemoratives 49
D 48 31 79   Empreses 62
E 36 55 91   Especuladors 3
F 139 23 162   Fires i Festes 20
G/H/I 101 25 126   Oficials 14
J/K 243 58 301   Particulars 9
L 134 16 150   Pirules de Cava i Autonòmiques 17
M 169 32 201   Restauració 63
M1 189 47 236   Sèries 42
N 25 6 31   Marques Blanques 25
O 25 0 25   Promocionals 17
P/Q 214 52 266   No catalogades o desconegudes 19
R 197 29 226      
R1 88 25 113   ESTRANGERES  
S 63 46 109   Caves espanyols el·laborats fora 8
T/U 53 25 78   Champagne (França) 299
V/X/Y/Z 102 44 146   Espumanti (Itàlia) 45
Genèriques     24   Altres Països 10
             
             
RECOMPTE TOTAL DE PLAQUES   REPETIDES  
TOTALS ESPAÑA 3356   A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L  
TOTALS PIRULES 487   M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z  
TOTALS ESTRANGERES 362   Altres Repetides  
             
    TOTAL 4205   Cercador per marques
             

 
OBSERVACIONS
 
Plaques reconegudes per l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava
CPC
  Plaques de marquistes no el·laboradors de cava no reconeguts per la CPC
MAR
  Font d'informació CPC
       
  Font d'informació fotografies plaques