INDEX COL·LECCIÓ DE PLAQUES DE CAVA.

             
  CPC MAR total   PIRULES - PLAQUES DIVERSES total
A 107 59 166   Trobades 81
B 116 49 165   Associacions 27
C 214 48 262   Botigues 35
C1 170 42 212   Celebracions 4
C2/CH 160 25 185   Commemoratives 49
D 47 31 78   Empreses 62
E 36 55 91   Especuladors 3
F 139 23 162   Fires i Festes 20
G/H/I 99 24 123   Oficials 14
J/K 230 57 287   Particulars 9
L 131 16 147   Pirules de Cava i Autonòmiques 17
M 168 32 200   Restauració 63
M1 187 46 233   Sèries 42
N 25 6 31   Marques Blanques 25
O 25 0 25   Promocionals 17
P/Q 220 42 262   No catalogades o desconegudes 19
R 197 29 226      
R1 88 25 113   ESTRANGERES  
S 63 46 109   Caves espanyols el·laborats fora 8
T/U 53 25 78   Champagne (França) 299
V/X/Y/Z 102 44 146   Espumanti (Itàlia) 45
Genèriques     24   Altres Països 10
             
             
RECOMPTE TOTAL DE PLAQUES   REPETIDES  
TOTALS ESPAÑA 3325   A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L  
TOTALS PIRULES 490   M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z  
TOTALS ESTRANGERES 362   Altres Repetides  
             
    TOTAL 4177   Cercador per marques
             

 
OBSERVACIONS
 
Plaques reconegudes per l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava
CPC
  Plaques de marquistes no el·laboradors de cava no reconeguts per la CPC
MAR
  Font d'informació CPC
       
  Font d'informació fotografies plaques